دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۲۹
برده تسلیم

تسلیم در برابر حضرت حق و رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خالص آن آرزوییست که عارفان نامی سالیان سال به دنبال آن دویده اند اما گاه در جایی یافته اند که هیچگاه گمانش را نمیبردند یک قوم نکوشیده به مقصود رسیدند       یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند   No related posts.

تسلیم در برابر حضرت حق و رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خالص آن آرزوییست که عارفان نامی سالیان سال به دنبال آن دویده اند اما گاه در جایی یافته اند که هیچگاه گمانش را نمیبردند

یک قوم نکوشیده به مقصود رسیدند       یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

 

آخرين اخبار