چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ۰۹:۴۱
هنوز معتقدم که بهار می آید

هنوز معتقدم که بهار می آید ردیف قافیه انتظار می آید ز پشت کوه و کمر های دور دست فراق دهید مژده باران که یار می آید پس از هزار و صد و چند سال بی حاصل دوباره شاخه طوبی به بار می آید به موجهای شکسته به سنگ ساحلها به جان خسته دریا قرار […]

هنوز معتقدم که بهار می آید
ردیف قافیه انتظار می آید
7878
ز پشت کوه و کمر های دور دست فراق
دهید مژده باران که یار می آید

پس از هزار و صد و چند سال بی حاصل
دوباره شاخه طوبی به بار می آید

به موجهای شکسته به سنگ ساحلها
به جان خسته دریا قرار می آید

شبی دو بار نوشتیم در دبستانها
به زیر بارش باران سوار می آید

ولی به نص آیه نورانی کتاب خدا
طراوت دو جهان در غبار می آید

برای دیدن رویش دوان دوان خورشید
برهنه سر زپیش بی قرار می آید

آخرين اخبار