سه شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ ۰۷:۵۹
امام(ره) و مبارزه با یک تحریف مبنایی

پایگاه تحلیلی خبری البرزبان /عبد الصالح شمس اللهی / انقلاب‌ها که شکل می‌گیرد قطعاً منافع شخصی عده ای به خطر می افتد و کسانی که قبل از آن دستی در غارت اموال ملت ها داشته اند اگر نتوانند انقلاب ها را کنترل کنند و در قالب جدید بر موج خیزش عمومی ملت سوار شوند، برای […]

پایگاه تحلیلی خبری البرزبان /عبد الصالح شمس اللهی / انقلاب‌ها که شکل می‌گیرد قطعاً منافع شخصی عده ای به خطر می افتد و کسانی که قبل از آن دستی در غارت اموال ملت ها داشته اند اگر نتوانند انقلاب ها را کنترل کنند و در قالب جدید بر موج خیزش عمومی ملت سوار شوند، برای تغییر شرایط و یا حتی ارضای حس انتقام جویی خود، دست به کارهایی می زنند که اگر این حرکت‌ها با ابزار رسانه ای قوی همراه باشد می‌تواند بخشی از بدنه اجتماعی که آگاهی لازم را ندارند با خود همراه نماید.2936861_311
یکی از این حرکت‌ها وارونه جلوه دادن آرمان‌های یک انقلاب است. مخالفان یک حرکت با پوشاندن واقعیت آرمانی  یک انقلاب و تعریف آرمانی دروغین و چسباندن آن به رهبران انقلاب‌ها سعی می‌کنند که دروغ بودن وعده های  انقلاب  را تبدیل به باور عمومی نمایند. آن‌ها از لابه لای دروغ پردازی‌های خود شعاری دروغین را بیرون می‌کشند و  آنقدر آن را تکرار می‌کنند  که برای عده ای از واقعیت واقعی تر جلوه نماید و از این رهگذر یأس و نا امیدی را خوره  جان جامعه می‌نمایند.
به عنوان مثال در اوایل انقلاب لیبرال های داخلی که برای مدتی زمام امور دولت موقت را در دست گرفته بودند به  دلیل  اختلاف در پایه های بنیادین فکری با امام راحل(ره) و بدون توجه به عامل محرک دین، در خیزش اجتماعی  انقلاب سعی می‌نمودند تا خط مادی گرایانه خود را به صورت خط رسمی انقلاب القاء نمایند. در همین راستا مهندس  مهدی بازرگان که در راس دولت موقت قرار داشت در سخنرانی های خود با غلبه جریان مادی بر خط فکری انقلاب  سعی در به حاشیه راندن تفکر اسلام محور امام راحل(ره) داشت و با انگیزه تحریک مادی مردم و قرار گرفتن در کانون توجهات در اوج شور انقلاب، اقدام به طراحی لایحه آب و برق مجانی نمود و این مسئله توسط عباس امیر انتظام سخنگوی دولت برای اولین بار رسانه ای شد. و روزنامه کیهان در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۵۷ مطلب با این تیتر منتشر کرد سخنگوی دولت:برای کم در آمدها؛ آب و برق مجانی می‌شود!
امام راحل(ره) که خط فکری انقلاب را در خطر می‌دیدند به صورت مستقیم وارد عرصه شدند و در جملاتی خط سیر انقلاب اسلام محور را مشخص نموده و توطئه جریان لیبرال را خنثی نمودند. آن امام عالم و فرزانه بدون نفی احتیاجات روزمره مردم، آن‌ها را به نیازی بالا تر متوجه می‌کنند و هدف اصالی و غائی انقلاب را چیزی فرای این رفاه مادی بیان می‌فرمایند؛ ایشان  بدون اینکه وعده ای در مورد آب و برق و مجانی به مردم بدهند چهار روز بعد از انتشار خبر یعنی در تاریخ ۱۲ اسفند ۵۷ چنین فرمودند: علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه بشود، زندگی معنوی شما را می‌خواهیم مرفه کنیم. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را این‌ها بردند. دلخوش نباشید که تنها مسکن می‌سازیم ، آب و برق را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم اتوبوس را برای طبقه مستمند مجانی می‌کنیم دلخوش به این مقدار نباشید معنویات شما را، روحیات شما را عظمت می‌دهیم. شما را به مقام انسانیت می‌رسانیم. این‌ها شما را منحط کردند؛ این قدر دنیا را پیش شما جلوه دادند ‌که خیال کردید همه چیز ‌این ‌است.

امام(ره) و مبارزه با یک تحریف مبنایی
همان گونه که از بیان امام(ره) نیز فهمیده می شود ایشان در مقام پاسخ به اشخاصی هستند که با نگاه دنیا پرستانه خود سعی در نفی جنبه معنوی انقلاب داشته اند و می‌خواهند انقلاب را از آرمان خود به زیر کشیده و تمام هدف آن را ساخت چرا گاهی مرفه نشان دهند تیز بینی امام(ره) باعث شد تا بلا فاصله این خط انحطاتی را دریافت نموده و در مقابل آن موضع بگیرند .
کسانی که با منطق امام(ره) آشنا هستند می‌دانند که اساسا امام(ره) انسان بدون معنویت را حیوانی بیش نمی‌دانند و انسان را در قالب خدا تعریف نموده و ارزش انسان را به میزان خدائی شدن او می‌داند از چنین اندیشه ای بعید است که در راستای هدف خود که با دنیا زدگی منافات دارد از تطمیع دنیوی استفاده نماید این در واقع ابزار کسانیست که قائل به اصالت دنیا هستند و انسان را در چهار چوبه خوراک و پوشاک و مسکن تعریف میکنند .
لازم به ذکر است دشمن در این فرایند از تمام ابزارهای موجود اعم از رسانه ای و هنری استفاده مینماید و همین قالبهای متفاوت نیز در تاثیر گذاری اجتماعی مؤثر است .
با توجه به این طرفند دشمن، انسان‌های آگاه باید سعی نمایند تا در دریافت خبر به منبع آن توجه نموده و با تحلیل پیرامون موضوع قبل از پذیرش و یا نقل آن از کذب صحت و سقم آن اطمینان حاصل نمایند.

آخرين اخبار